نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Turbidity meter یا کدورت سنج  دستگاهی برای سنجش کدورت محلولها ( آب ) به روش اپتیکی می باشد. خاصیت فیزیکی آب که سبب می شود نور مصنوعی تابیده شده از منبع نور متفرق شود یا جذب شود و نتواند عبور کند ، واحد کدر بودن یا همان NTU می باشد. آب آشامیدنی و آب مصرفی در صنایع گوناگون باید شفاف و زلال باشد تا کاربرد بهتری داشته باشد . همچنین آبی که کدر باشد کمتر مورد تاثیر مواد گندزدا قرار می گیرد و سبب افزایش هزینه های گندزدایی می شود. Turbidity meter در سه نوع پرتابل ، رومیزی و آن لاین ساخته می شوند.

Online Turbidity meter

Turbidity meter متر آن لاین می تواند یکسره روشن باشد بعضی از انواع آنها امکان فرمان دادن به شیر برقی برای افزایش یا کاهش برخی مواد در محلول یا فرمان اخطار آژیر و سایر امکانات را دارند.

 دریافت کاتالوگ 

Benchtop Turbidity meter


Turbidity رومیزی که دقت بالایی دارد و  معمولا در محیط آزمایشگاه استفاده می گردد و با برق شهری یا آداپتور تغذیه می گردد. شامل شیشه نمونه ، دستگاه کدورت سنج می باشد

 دریافت کاتالوگ 

Portable Turbidity meter


Turbidity meter  پرتابل  قابل حمل می باشد و  با انرژی الکتریکی باتری کار می کند و برای استفاده در محیط بیرون ساخته شده است. شامل شیشه نمونه ، دستگاه کدورت سنج می باشد

 دریافت کاتالوگ