نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Photometer دستگاهی است که با تاباندن نور مصنوعی از درون نمونه محلول ( آب ) و محاسبه جذب و انحراف نور مقدار مواد مورد آزمایش را تعیین می نماید. فتومتر ها به دلیل اینکه نیازی به رسم نمودار جهت استنتاج نتیجه ندارند برای کاربران مفیدتر از اسپکتروفتومتر می باشند و معمولا معرف های آنها به صورت قرص قابل حل در آبِ صاف شده می باشند که چون قرص ها تاریخ مصرف بالاتری نسبت به معرفهای مایع دارند نتیجه بهتری حاصل می آید. فتومتر ها بیشتر پرتابل ساخته می شوند.

 دریافت کاتالوگ