نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

COD ( Chemical Oxygen Demand )   ، عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز برای واکنش شیمیایی (اکسیداسیون ) مواد قابل اکسیداسیون موجود در آن آب . این آزمایش  هم مواد آلی قابل تجزیه در آب و هم مواد آلی غیر قابل تجزیه در آب را مشخص می نماید . همچنین این آزمایش زمان کمتری نسبت به BOD نیاز دارد . به همین دلایل COD  ارزش فراوانی دارد. این آزمایش نیاز به ویال مخصوص COD ، راکتور مخصوص COD و فتومتر مخصوص جهت قرائت نتیجه آزمایش دارد.

COD Photometer


COD Photometer فتومتر مخصوص نمایش COD است که ویال های COD  پس از بیرون آوردن از راکتور در محفظه قرائت فتومتر قرار گرفته و نتیجه توسط فتومتر نمایش داده می شود.

 دریافت کاتالوگ 

COD Reactor


COD Reactor راکتورCOD  نمونه را در روند انجام آزمایش گرم نگه می دارد تا واکنش شیمیایی اکسیداکسیون زودتر انجام گیرد. معمولا ده و بیست خانه می باشند.

 دریافت کاتالوگ 

COD Vial


COD Vials این بطری ها جهت نگهداری نمونه در روند انجام آزمایش COD  می باشند که دارای مواد اکسید کننده قوی ، کاتالیزور و ... می باشند و معمولا 25 تایی هستند.

 دریافت کاتالوگ