نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

دستگاه پمپ سرنگی  دارای یک الکتروموتور می باشد که بصورت خطی عمل می نماید و برای بیرون کشیدن و فشار به درون پیستون سرنگ ساخته شده و هدف از ساخت آن انجام این کار با سرعت ثابت و دقت بسیار بالا می باشد.

پمپ های سرنگی در دو گونه پزشکی و آزمایشگاهی ساخته می شوند که نمونه های پزشکی برای تزریق دارو به بیماران به کار می رود و دقت آنها در حد میلی لیتر بر دقیقه می باشد و نمونه های آزمایشگاهی برای تزریق مواد شیمیایی گوناگون به مخازن گوناگون و در آزمایش های گوناگون بکار می رود و دقت آنها در حد نانو لیتر بر دقیقه می باشد.

پمپ سرنگی آزمایشگاهی به چهار گونه ساخته می شوند:

High Pressure Syringe Pump


 فایلهای مشخصات فنی 

پمپ سرنگی فشار بالا

این گونه پمپ سرنگی برای مکش و تزریق با فشار بالا ساخته شده اند و بر روی آنها سرنگهای فشار بالا که بیشتر حجم های میلی لیتری دارند نصب می شوند و دقت آنها در حد میکرلیتر می باشد.


Push/Pull Syringe Pump


 فایلهای مشخصات فنی 

پمپ سرنگی فشاری و کششی

این گونه از پمپ سرنگی برای مکش و تزریق مایع با دقت بالا بکار می رود و روش کار آنها به گونه ای است که دو سرنگ به صورت سر و ته از قسمت دسته پیستون به یک تکیه گاه بسته می شوند و با حرکت خطی رفت و برگشتی این تکیه گاه یکی از سرنگها در حال کشش می باشد و دیگری در حال فشار می باشد.

Infusion/Withdrawal Syringe pump


 فایلهای مشخصات فنی 

پمپ سرنگی مکشی و تزریقی

این گونه از پمپ سرنگی برای مکش و تزریق مایع با دقت بالا بکار می رود و از نمونه های تزریقی گرانتر می باشند و در گونه های تک کاناله ، دو کاناله و چهار کاناله یا بیشتر ساخته می شود.


Infusion Syringe Pump


 فایلهای مشخصات فنی 

پمپ سرنگی تزریقی

این گونه از پمپ سرنگی فقط برای تزریق مایع از سرنگی که به روش دستی پر شده است بکار می رود و ارزان ترین نمونه پمپ سرنگی آزمایشگاهی می باشد و در گونه های تک کاناله ، دو کاناله و چهار کاناله یا بیشتر ساخته می شود.