نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Insect Collecting Cabinet

کمد نگهداری حشرات اتاله شده یا کمد کلکسیون حشرات اتاله شده ، توسط کارشناسان ساخته می شود تا بتوان حشرات گوناگون اتاله شده در در آن بدون آسیب دیدن در زمانی طولانی نگداری نمود و بتوان هر زمانی به آنها دستیابی داشت. این کمد ها باید به روشی ساخته شوند تا از ورود رطویت ، هوای بیرون ، کپک ، حشرات موذی و گاز های مضر به داخل محفظه نگهداری حشرات جلوگیری نماید. این کمدها در اندازه های گوناگون استاندارد مانند 10 کشویی ، 12 کشویی ، 20 کشویی و... ساخته می شوند