نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Larv Collecting Pipette

پیپت جمع آوری لارو برای گرفتن نمونه لاور از آبهای سطحی و راکد مورد نظر بکار می رود  جهت سهولت در این کار  و بدون آلوده شدن دست ، پژوهشگران می توانند براحتی از این وسیله استفاده نمایند. این پیپت ها در نمونه های پلاستیکی ، لاستیکی ، لاستیکی و شیشه ای ساخته می شوند.