نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Berlease Funnel

قیف برلیز برای جداکردن و بیرون آوردن انواع حشرات بخصوص کنه ها از خاک ، کود ، خاشاک، بستر جنگل  و محیط های زندگی آنها که به آزمایشگاه منتقل شده است بکار می رود. و با ایجاد گرما و نور بر سطح محیط مورد نظر که در قسمت بالای قیف توسط منبع نور مصنوعی ایجاد می شود سبب راندن حشره به سمت پایین و افتادن در ظرف زیرین قیف می شود.