نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

سوزن اتاله حشرات دست ساز می باشد  و برای نگهداری حشرات در دراز مدت ساخته شده.  چون روکش مخصوصی دارد با رطوبت باقی مانده در بدن حشره یا هوا زنگ نمی زند و دارای یک گلوله برآمده در پایانش می باشد که برای گرفتن و حمل مناسب می باشد. این سوزن در سایز های گوناگون ساخته می شود. این سوزن در کشور های جمهوری چک ، اتریش ، ژاپن و... به روش دست ساز ساخته می شود.