نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Insect Dissecting Kit

ست تشریح حشرات ، مجموعه ابزاری است که برای کالبد شکافی  حشرات به روش درست بکار می رود. در انتخاب و جمع آوری این ابزار باید کارشناس بود و دقت بسیاری بکار برد تا در هنگام کالبد شکافی حشرات این ابزار به اعضاء داخلی آسیب کمتری برسانند. این ست ها معمولا شامل چند ابزار کالبد شکافی می گردد که  بیشتر 4 ، 7 ،  9 ، 12 ، 14 ، 18 قطعه ای می باشند.