نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Insect Collecting Net


تور حشره گیری برای گرفتن حشراتی که در ارتفاع پایین پرواز می کنند یا در قسمت های پایین درختان فرود آمده اند بکار می رود. دسته این تورهابهتر است  از جنس آلومینیوم و سبک  باشد. تور حشره گیری از مهمترین لوازم حشره گیری می باشد. دسته تور های حشره گیری شرکت نوید کالا داران از جنس آلومینیوم  است و چون تلسکوپی ساخته شده اند می توان طول آنها را از نیم متر تا یک و نیم متر افزایش داد.