نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Light Trap

تله نوری برای گرفتن حشراتی که جذب نوری خاص می شوند بکار می رود تا بکمک آن بتوان حشره دلخواه را  به سمت منبع نور مصنوعی تله که برای گرفتن حشره انتخاب شده ، هدایت نمود. این تله ها بیشتر دارای نور های یو وی UV  و مهتابی می باشند ولی نورهای بلک لایت Black Light  ، متال هالاید Metal Halide  و .... نیز در این تله ها کاربرد دارند.این تله ها بیشتر در شب کاربرد دارند تا حشره انتخاب شده ، جذب نور تله شود  و در ظرف مخصوص تله ، به دام بیافتد.