نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Malaise trap

تله مالایز برای گرفتن حشرات پروازی در مزارع ، جنگل ها و انواع محیط بکار می رود و در مسیر ورودی یا خروجی این محیط ها بصورت از پیش تعیین شده نصب می شود. تله مالایز در ابتدای وردوی دالان های جنگل ها مزارع ، گلخانه ها ، دره ها و مسیرهای پروازی حشرات نصب می شود .این تله ها معمولا در اندازه های بزرگ ساخته می شوند.