نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

INSECT SPREADING BOARD

تخته اتاله حشرات برای خشک کردن حشرات بخصوص حشرات بالدار بکار می رود. این تخته ها توسط کارشناسان ساخته می شود و همه اصول خشک کردن صحیح حشرات ، زوایای بالها در ساخت آنها رعایت باید رعایت شود و حشراتی که توسط این تخته ها خشک شوند ماندگاری بهتری خواهند داشت. چوب این تخته ها باید در برابر فروبردن و درآوردن سوزن اتاله ماندگاری خوبی داشته باشد.

این تخته ها در سایز های کوچک و متوسط و بزرگ و در انواع ثابت و متحرک ساخته می شوند.