نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Insect Collecting Aspirator

آسپیراتور دستگاهی است که برای گرفتن حشرات کوچک بکار می رود. با مکشی که ایجاد می نماید ، حشره همراه هوای اطرافش از مسیر لوله آسپیراتور به منبع جمع آوری حشره منتقل می شود. تا بتوانیم آنها در زمان و مکان مناسب را از منبع بیرون بیاوریم. دستگاه آسپیراتور باید بگونه ای ساخته شود که در زمان گرفتن حشره و در مسیر عبور از درون آسپیراتور هیچ آسیبی به حشره ( بخصوص برخورد با پروانه فن ) نرسد و همچنین در زمانی که دستگاه خاموش می شود از بیرون آمدن حشره جلوگیری شود.

آسپیراتور کوله پشتی 

این آسپیراتور برای استفاده طولانی مدت و جمع آوری نمونه بصورت کلی از جنگل ها و باغهای بزرگ ساخته شده و با استفاده از سوخت بنزین کار می نماید. به دلیل سنگینی وزن باید به روش کوله پشتی یا روی دوشی حمل شود


آسپیراتور الکتریکی شارژی

این آسپیراتورتوسط کارشناسان شرکت نوید کالا داران ساخته شده است و بکمک نیروی الکتریکی باتری های قابل شارژ بکار می افتد و چون قابل حمل است می توان آن را به فارم ها ، جنگل ها و .. برای جمع آوری نمونه برد و از آن استفاده نمود. باتری این دستگاه بکمک برق شهری و فندکی خودرو قابل شارژ می باشد.

آسپیراتور دهانی ( تنفسی )

این آسپیراتور بکمک نیروی مکش دَم انسان بکار می افتد و حشره را به درون محفظه ای کوچک منتقل می نماید. این آسپیراتور ارزانترین نمونه می باشد.