نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

انتخاب نوع اتصال سوزن به سیلندر سرنگ هامیلتون


 :اتصال سوزن به سیلندرِ سرنگ هامیلتون به چندین گروه تقسیم می شود 

N,NR – LT – LTN – SN,LTSN – RN,RNR – KH – CA – CR – SL – TLL,TLLX – TLLXB – TLLXL – TLL/TLLX – C,CX – CXP – DX – AD – DAD

انتخاب سرنگ هامیلتون بر اساس مایع یا گاز بودن نمونه


سرنگ هامیلتون مخصوص نمونه های مایع

سری 600 , 700 , 800 , 900 , 7000

سرنگ هامیلتون برای نمونه های گاز و مایع

سری 1000 , 1700 , 1800


N (Cemented Needle) : سوزن داخل شیشه سیلندر تا نقطه صفر مدرج فرو رفته و به بدنه سیلندر چسبانده شده

(Cemented Needle Rheodyne) NR  : سرنگ های مخصوص با استاندارد Rheodyne


سری 700 مخصوص مایعات :

ارزان ترین سرنگ هامیلتون ها

سوزن فیکس و قابل تعویض

سیلندر و پیستون قابل تعویض و جابجایی نیستند

تولرانس بین سیلندر و پیستون وجود دارد


(Luer Tip Cemented Needle) LTN : سوزن به قسمت لور سیلندر چسبانده شده


سری 600 مخصوص مایعات :

سوزن قابل تعویض

پیستون ( پلانگر ) تقویت شده

سیلندر و پیستون قابل تعویض و جابجایی نیستند


(Luer Tip) LT : بدون سوزن مناسب نصب سرسوزن های تزریقی


سری 7000 مخصوص مایعات :

سوزن قابل تعویض (KH)

امکان جابجایی و تعویض قطعات

حجم نمونه شامل داخل سوزن هم می شود

بدون حجم مرده


(Removable Cemented Needle) RN : سرسوزن قابل تعویض که به نقطه صفر مدرج در سیلندر می رسد

(Removable Needle Rheodyne) RNR : سرسوزن قابل تعویض مخصوص استاندارد Rheodyne


سری 800 مخصوص مایعات :

N  سوزن به بدنه سیلندر چسبیده شده

RN  سوزن قابل تعویض

پیستون ( پلانگر تقویت شده )

قطعات نصب شدنی پیستون و سیلندر قابل تعویض می باشند

استاپر پیستون از نشتی پیستون پیشگیری می کند


(Knurled Hub) KH : مخصوص سری 7000سری 900 مخصوص مایعات :

N  سوزن به بدنه سیلندر چسبیده شده

RN  سوزن قابل تعویض

پیستون ( پلانگر تقویت شده )

پیستون و سیلندر قابل تعویض و جابجایی نمی باشند


(Carbon Analyzer) CA : مخصوص دستگاه آنالایزر کربن ارگانیک درآب TOC که قسمت انتهایی سرنگ داخل درگاه دستگاه فرو می رودسری 1700 مخصوص گاز و مایع :

نوک پیستون از جنس PTFE

پیستون قابل تعویض


(PTFE Luer Lock) TLL : درگاه اتصال به سرسوزن های Metal hun و KEL-F دارای روکش نیکل ، قابل استفاده با دیسپنسر و دیلوترهای هامیلتون ، قابل اتوکلاوسری 1000 مخصوص گاز و مایع :

نوک پیستون از جنس PTFE

پیستون قابل تعویض


(Sample Lock) SL : امکان قفل کردن مسیر خروجی سرنگ از تخلیه ، مناسب کاربرد نمونه برداری از محیط و کار با دستگاه GCسری 1800 مخصوص گاز و مایع :

نوک پلانگر از جنس PTFE

پلانگر تقویت شده

قطعات نصب شدنی پیستون و سیلندر قابل تعویض می باشند(Terasaki) : سرنگ 6 کاناله دیسپنسر دار ( 50 پله ای )

سایزهای 25-500 µ Lit.Super Syringes مخصوص گاز و مایع :

نوک پیستون از جنس PTFE

مناسب برای نمونه برداری از هوا،

آماده سازی استانداردهای گازی

کالیبراسیون مخازن و دَم نگاری

نوک قفل شوند PTFE (TLL) یا آداپتور Trecheal

جنس بدنه سیلندر از آکریلیک شفاف


(Repeating Dispenser) : دیسپنسر برای تخلیه دقیق یک سرنگ به 50 پله

سایز سرنگ قابل نصب : 25-2500 µ Lit.


(Multi-Channel Gel Loading Syringes) : سرنگهای چندکاناله ژل لودینگ برای آزمایشگاه DNA


جدول حجم بندی های سرنگ هامیلتون


راهنمای انتخاب سر سوزنِ سرنگ هامیلتون