نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Garmin GPS

eTrex 30


جی پی اس دستی مدل :

ایترکس 30

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

eTrex 20


جی پی اس دستی مدل :

ایترکس 20

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

eTrex 10


جی پی اس دستی مدل :

ایترکس 10

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

GPSmap 78s


جی پی اس دستی مدل :

جی پی اس مپ 78 اس

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

GPSmap 62s


جی پی اس دستی مدل :

جی پی اس مپ 62 اس

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

eTrex Vista HCx


جی پی اس دستی مدل :

ایترکس ویستا اچ سی ایکس

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

nuvi 1310


جی پی اس خودرویی مدل:

نووی 1310

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

MONTANA 650


جی پی اس دستی مدل :

مونتانا 650

 مشخصات فنی 

Garmin GPS

OREGON 550


جی پی اس دستی مدل :

اورگون 550

 مشخصات فنی