نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

مشخصات فنی انواع پمپ پریسالتیک LONGER Pump


YT600-1JWT600-3JWT600-2J
BT600-2J
BT300-2J
BT100-2J
BQ50-1J

سری بیسیکLEAD-2
BT100-1L

سری فلو ریت

WT600-4F
WT600-1F
BT300-1F
BT100-1F

سری دیسپنسر
FK1-100Z

سری فیلینگ سیستم

YZ35-13
DMD25
DMD15
DG15
KZ35
KZ25
YZ Series
DG Series

هد پمپ پریستالتیک
Silicone Tubing

شلنگ سیلیکون

مشخصات فنی انواع پمپ پریسالتیک Shenchen Pump
WT600D&WT600DSZG600XBT(100,300,600)MBT(100,300,600)N

سری بیسیک

Lab-2015
V1,V3,V6BT100K

سری فلو ریت


F1,F3,F6

سری دیسپنسر


DF100,300,600

CF100,300,600

سری فیلینگ سیستم

YZ35
TH
DZ25
SN Series
YZ SeriesMC SeriesDG Series

هد پمپ پریستالتیکSilicone Tubing

شلنگ سیلیکون